Philipp van Ekeren 3 minute read
March 15, 2017

Van links, rechts naar PlanB

Tweede kamer verkiezingen 2017

Om mijn vader, een trouwe Den Uyl stemmer, te stangen hing ik zo’n 45 jaar geleden een verkiezingsposter van de Christelijk Historische Unie (CHU) voor mijn kamerraam op. Dat werd door mijn ouwelui gekwalificeerd als puberperikelen. Daar hadden ze gelijk in want mijn politiek bewustzijn speelde zich toen af in het marxisme. Lenin hing pontificaal boven mijn bed. Niet lang daarna werd deze Russische revolutionair trouwens vervangen door Jimmy Hendrix. Dit even terzijde.

Iets meer dan 10 jaar later heb ik door het ontbreken van waardering door mijn toenmalige werkgever de stoute schoenen aangetrokken om mijn eigen imperium op te gaan zetten. In lijn begon het liberalistische gedachtegoed als de vrijheid van het individu, de eigen verantwoordelijkheid en een vrije markt mij steeds meer aan te spreken. Langzamerhand verschoof mijn politieke kompas naar rechts. Tot dat ik in het afgelopen decennium in mijn vriendenkring als enige bekend stond als liberaal. Zeg maar VVD’er. Dat label heb je al snel als ondernemer. Heb in het verleden inderdaad op de Vrienden Van Diederik heb gestemd.

Maar in de afgelopen jaren heeft zich een kentering in mijn politieke overtuiging voltrokken. Onder invloed van gesprekken met én leesvoer van vrije en inspirerende denkers, reportages van Tegenlicht en documentaires heeft er een radicale verandering plaatsgevonden. In plaats van een vastgeroeste opinie openstaan voor andere denkbeelden. Op zoek naar informatie, naar feiten, naar andere meningen. Dat heeft geleid tot een andere blik op het leven, de maatschappij en de wereld. Het gevolg: een verbijsterde blik van al mijn kinderen rond de eettafel bij mijn bekentenis welke partij mijn stem zal krijgen bij de komende verkiezingen. Met een stilte als gevolg. Geluk bij een ongeluk dat de stemwijzer bij alle drie op dezelfde partij uitkwam.

Natuurlijk ben ik het niet helemaal met ‘Plan B’ eens. Ben bijvoorbeeld een voorstander van kernenergie. Maar over het algemeen kan ik mij helemaal vinden in hun programma. En er is geen echt alternatief als je concessies zoveel mogelijk wilt uitsluiten op cruciale punten. Alhoewel ik jeugdige Jesse een grote overwinning toewens. Tja… het roer moet radicaal om.

Om de eenvoudige reden deze aarde leefbaar te houden voor alle kinderen en toekomstige bewoners. Het kapitalistische systeem is een regelrecht uitputting en vervuiling voor deze planeet. En er is geen alternatief tenzij je Mars een aantrekkelijke optie vindt. Gezien de gesteldheid van de natuur is het de hoogste tijd voor een duidelijke keus. Daar zouden meer Hollanders achter de dijken toch gevoelig voor moeten zijn. Veel woongebieden liggen meer dan 6 meter lager dan de zeespiegel die volgens de geleerden meters de komende jaren kan gaan stijgen. Een onomstotelijk gevolg van het CO2 aandeel door het verbouwen van veevoer. De meeste wereldproblemen worden veroorzaakt door de onbalans in de natuur. Dus kan ik niet anders kiezen dan de Partij van de Dieren.

En ik kies niet voor een lijsttrekker of partij. Ook al heb ik, lange tijd werkzaam in de communicatie, nog steeds grote moeite met de one-issue naam. Ik kies voor een visie omdat ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen. En de angst dat het straks te laat is.